Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

dissapointedbutnotsuprised
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaaisolro aisolro
dissapointedbutnotsuprised
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
dissapointedbutnotsuprised
6757 8f6b
Reposted fromfungi fungi viaLukasYork LukasYork
dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
6409 8e14
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarainingman rainingman
dissapointedbutnotsuprised
4951 b1e8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxvcth xvcth
dissapointedbutnotsuprised
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viakurdebele kurdebele
dissapointedbutnotsuprised
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaQliczek Qliczek
dissapointedbutnotsuprised
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
dissapointedbutnotsuprised
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viablu blu
dissapointedbutnotsuprised
Reposted fromFlau Flau viaLogHiMa LogHiMa
dissapointedbutnotsuprised
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
dissapointedbutnotsuprised
Powinnaś żyć dla siebie i nie oglądać się za siebie. Żyjemy do przodu. Czas spełniać swoje marzenia. Postaw na siebie. Bierz z tego życia, to co najlepsze. Życie nauczyło mnie, by niczego nie planować.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafou fou
dissapointedbutnotsuprised
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpressive impressive
dissapointedbutnotsuprised
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
dissapointedbutnotsuprised
3078 92b6
dissapointedbutnotsuprised
4113 6265
dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vialaparisienne laparisienne
dissapointedbutnotsuprised
7918 7ca6 500
Reposted fromsobol sobol vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl