Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

dissapointedbutnotsuprised
Reposted frominzynier inzynier vialesatyre lesatyre
dissapointedbutnotsuprised
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon vialesatyre lesatyre
dissapointedbutnotsuprised
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi viaturquoise turquoise
dissapointedbutnotsuprised
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viaturquoise turquoise
dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
I've been doing it wrong this entire time
Reposted fromDennkost Dennkost viafastjack fastjack
dissapointedbutnotsuprised
6127 1d00
dissapointedbutnotsuprised
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezsenna bezsenna
dissapointedbutnotsuprised
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.  Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.

— Carlo Frabetti
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabezsenna bezsenna
dissapointedbutnotsuprised
Gdy ktoś mi mówi o "elitach" - wiem, że mam przed sobą kretyna.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viabluejane bluejane
dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
dissapointedbutnotsuprised
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
2271 e57a 500

March 21 2019

dissapointedbutnotsuprised
Niektórych ludzi różni od zwierząt tylko to, że nie boją się odkurzacza.
Reposted fromscorpix scorpix viainto-black into-black
dissapointedbutnotsuprised
1286 92be 500
Reposted fromsoftboi softboi viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl