Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
Czas bywa przerażający, kiedy zwraca się na niego uwagę.
— S. R. Masters
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRastaPrincess RastaPrincess
dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
6299 680c
Reposted fromfitspro fitspro vialaparisienne laparisienne
dissapointedbutnotsuprised
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
http://givemeheaven.soup.io/
dissapointedbutnotsuprised
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viabluejane bluejane
dissapointedbutnotsuprised
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
dissapointedbutnotsuprised
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
Reposted frommoreorless moreorless vianaturalginger naturalginger
dissapointedbutnotsuprised
1081 414e 500
Reposted fromrichardth richardth vialaparisienne laparisienne
dissapointedbutnotsuprised
1327 fefd
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialaluna laluna
dissapointedbutnotsuprised
7902 f66a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
dissapointedbutnotsuprised

hipindie:

It’s a beautiful thing when you get so comfortable with someone and you realize you’re telling them things you’ve never said out loud before
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viainto-black into-black
dissapointedbutnotsuprised
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique viainto-black into-black

fuckoff-mondays:

When you listen to a song you used to listen to ages ago and you get that weird as fuck spine chilling feeling as you remember how your life was at that point in time

Reposted fromdance0fdeath dance0fdeath viainto-black into-black
dissapointedbutnotsuprised
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain – Pamiętniki Adama i Ewy
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainto-black into-black
dissapointedbutnotsuprised
Ach, to nie było warte

by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...

— M. Pawlikowska- Jasnorzewska
Reposted fromswojszlak swojszlak viainto-black into-black
dissapointedbutnotsuprised
9379 e439
Reposted fromrisky risky viainto-black into-black
I’m scared I’ll never get better again. I’m scared I’ll always stay twisted like this and grow old and waste away.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via unmaiden)
Reposted fromtwice twice viainto-black into-black
dissapointedbutnotsuprised
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl